6163.com

旦别杨柳风:董元奔读唐诗说名句(宋之问篇)

 2019 时光力量

 原创文/董元奔(江苏宿迁)

 

 (1)

 【河伯怜娇态,冯夷要姝妓。寄言游戏人,莫弄黄河水】出自《伤曹娘》。

 〖董生说〗

 名媛曹娘娇,河伯强娶妇。从此闺阁空,之问一何苦。不忍惊曹娘,偏立黄河渡。期让黄娘见,书生鬓沾絮。河上游人多,戏水曹娘惧。举头望青天,白云下三楚。(吾以此十二句演绎宋之问诗意,并非戏谑宋之问也。)

 (2)

 【永和九年刺海郡,暮春三月醉山阴】出自《桂州三月三》。

 〖董生说〗

 前句本俗言,俗不可耐,然有后句之雅,前句遂不再俗。前句本悲语,身世堪哀,然有后句之乐,前句却悲上悲。

 〖董生又说〗

 俗雅搭配、俗中生雅,哀乐相对,乐中增哀,古诗词之罕见焉。

 (3)

 【作伴谁怜合浦叶,思归岂食桂江鱼】出自《桂州三月三》。

 〖董生说〗董元奔七绝《美食》:

 河头树叶大如船,

 桂水时鱼肉质鲜。

 岭外珍玩千百万,

 荔枝不欲驿人传。

 〖董生又说〗董元奔七绝《叹宋之问》:

 珍馐总是异乡丹,

 不及东都糯米团。

 带罪身家归路仄,

 君恩万里未能鞍。

 

 (4)

 【青林暗换叶,红蕊续开花】出自《经梧州》。

 〖董生说〗

 青林叶枯,续生更绿叶;落红坠地,续开更红花。

 〖董生又说〗

 此本自然常识,然面对落叶落花,人们总要想到憔悴。

 (5)

 【江畔鸬鹚鸟,迎霜处处飞。北看疑是雁,南客更思归】出自《江行见鸬鹚》。

 〖董生说〗

 鸬鹚不似雁,心中有雁,鸬鹚也便成了雁,归心使然。

 (6)

 【松间明月长如此,君再游兮复何时】出自《下山歌》。

 〖董生说〗董元奔七绝《忆旧时游秦皇岛燕山》:

 他年有幸复游时,

 鬓发新添数白丝。

 明月年年般损满,

 山松岁岁不同枝。

 

 (7)

 【旦别河桥杨柳风,夕卧伊川桃李月】出自《寒食陆浑别业》。

 〖董生说〗董元奔七绝《闺情》:

 朝阳暖暖柳枝葱,

 洞室蝉云解结鬆。

 暮霭沉沉残月隐,

 桃花暖阁美人慵。

 (8)

 【啼鸟弄花疏,游蜂饮香遍】出自《芳树》。

 〖董生说〗

 花开不密,啼鸟可自由穿飞;花粉不浓,游蜂须遍采花蜜。

 (9)

 【徒闻沧海变,不见白云归】出自《缑山庙》。

 〖董生说〗董元奔七绝《感怀》:

 沧海千年万亩田,

 谁能窃喜十多年?

 昔时舞曲天天换,

 不料红云逝若川。

 (10)

 【弄琴宜在夜,倾酒贵逢春】出自《答李司户夔》。

 〖董生说〗

 夜来万籁寂,弄琴凤招凰。

 凰自苍天下,织女泪汪汪。

 春来万木荣,美人春心藏。

 王孙举清酒,双醉好还乡。

 

 (11)

 【树缘幽绝鸟,潭为冷无鱼】出自《寿安宫西山龙泓》。

 〖董生说〗

 树幽未必绝鸟迹,鸟许隐叶丛里;潭冷不能罕鱼身,鱼或伏泥沙中。

 (12)

 【彩云歌处断,迟日舞前留】出自《春日郑协律山亭陪宴饯郑卿》。

 〖董生说〗

 歌声悠扬如彩云飘飘,歌声律转如彩云突断。舞步袅袅如旭日缓升,舞步突停如日升暂止。

 〖董生又说〗

 所用意象固然传统,然意象衔接出人意表。

 

 【作者简介】董元奔,1971年生于苏北。传统文化学者,网络知名作家,高等教育自学考试全国著名辅导工作者。学业主攻唐宋文学,兼涉文史哲诸领域。

 【说明】正文插图来自头条免费图库。

 (编辑:董尧)

 原创文/董元奔(江苏宿迁)

 

 (1)

 【河伯怜娇态,冯夷要姝妓。寄言游戏人,莫弄黄河水】出自《伤曹娘》。

 〖董生说〗

 名媛曹娘娇,河伯强娶妇。从此闺阁空,之问一何苦。不忍惊曹娘,偏立黄河渡。期让黄娘见,书生鬓沾絮。河上游人多,戏水曹娘惧。举头望青天,白云下三楚。(吾以此十二句演绎宋之问诗意,并非戏谑宋之问也。)

 (2)

 【永和九年刺海郡,暮春三月醉山阴】出自《桂州三月三》。

 〖董生说〗

 前句本俗言,俗不可耐,然有后句之雅,前句遂不再俗。前句本悲语,身世堪哀,然有后句之乐,前句却悲上悲。

 〖董生又说〗

 俗雅搭配、俗中生雅,哀乐相对,乐中增哀,古诗词之罕见焉。

 (3)

 【作伴谁怜合浦叶,思归岂食桂江鱼】出自《桂州三月三》。

 〖董生说〗董元奔七绝《美食》:

 河头树叶大如船,

 桂水时鱼肉质鲜。

 岭外珍玩千百万,

 荔枝不欲驿人传。

 〖董生又说〗董元奔七绝《叹宋之问》:

 珍馐总是异乡丹,

 不及东都糯米团。

 带罪身家归路仄,

 君恩万里未能鞍。

 

 (4)

 【青林暗换叶,红蕊续开花】出自《经梧州》。

 〖董生说〗

 青林叶枯,续生更绿叶;落红坠地,续开更红花。

 〖董生又说〗

 此本自然常识,然面对落叶落花,人们总要想到憔悴。

 (5)

 【江畔鸬鹚鸟,迎霜处处飞。北看疑是雁,南客更思归】出自《江行见鸬鹚》。

 〖董生说〗

 鸬鹚不似雁,心中有雁,鸬鹚也便成了雁,归心使然。

 (6)

 【松间明月长如此,君再游兮复何时】出自《下山歌》。

 〖董生说〗董元奔七绝《忆旧时游秦皇岛燕山》:

 他年有幸复游时,

 鬓发新添数白丝。

 明月年年般损满,

 山松岁岁不同枝。

 

 (7)

 【旦别河桥杨柳风,夕卧伊川桃李月】出自《寒食陆浑别业》。

 〖董生说〗董元奔七绝《闺情》:

 朝阳暖暖柳枝葱,

 洞室蝉云解结鬆。

 暮霭沉沉残月隐,

 桃花暖阁美人慵。

 (8)

 【啼鸟弄花疏,游蜂饮香遍】出自《芳树》。

 〖董生说〗

 花开不密,啼鸟可自由穿飞;花粉不浓,游蜂须遍采花蜜。

 (9)

 【徒闻沧海变,不见白云归】出自《缑山庙》。

 〖董生说〗董元奔七绝《感怀》:

 沧海千年万亩田,

 谁能窃喜十多年?

 昔时舞曲天天换,

 不料红云逝若川。

 (10)

 【弄琴宜在夜,倾酒贵逢春】出自《答李司户夔》。

 〖董生说〗

 夜来万籁寂,弄琴凤招凰。

 凰自苍天下,织女泪汪汪。

 春来万木荣,美人春心藏。

 王孙举清酒,双醉好还乡。

 

 (11)

 【树缘幽绝鸟,潭为冷无鱼】出自《寿安宫西山龙泓》。

 〖董生说〗

 树幽未必绝鸟迹,鸟许隐叶丛里;潭冷不能罕鱼身,鱼或伏泥沙中。

 (12)

 【彩云歌处断,迟日舞前留】出自《春日郑协律山亭陪宴饯郑卿》。

 〖董生说〗

 歌声悠扬如彩云飘飘,歌声律转如彩云突断。舞步袅袅如旭日缓升,舞步突停如日升暂止。

 〖董生又说〗

 所用意象固然传统,然意象衔接出人意表。

 

 【作者简介】董元奔,1971年生于苏北。传统文化学者,网络知名作家,高等教育自学考试全国著名辅导工作者。学业主攻唐宋文学,兼涉文史哲诸领域。

 【说明】正文插图来自头条免费图库。

 (编辑:董尧)